Tự làm bánh kem cuộn dâu chocolate

Tự làm bánh kem cuộn dâu chocolate
Rate this post

Công thức đơn giản giúp bạn dễ dàng thực hiện món bánh kem cuộn với nhân dâu chocolate bằng những nguyên liệu có sẵn trong nhà bếp.

Gà bọc xôi chiên giòn

Ga boc xôi chiên gion không chi ngon ơ miêng xôi ăn gion tan. Ma con ngon ơ hương vi đ.âm đa cua cha bông, co chut beo ngây cua nươc côt dưa.

Va đăc biêt hơn la thit ga đ.âm đa hương vi cua xôi va gia vi ma chung ta đa ươp trươc khi chiên. Tao cho mon ăn cua chung ta thât thơm ngon va hâp dân hơn. Vơi công thưc va cach lam đơn gian. Chăc chăn không kho đê cac ban thưc hiên mon ngon tư thit Ga nay.

Tự làm bánh kem cuộn dâu chocolate
Ga boc xôi chiên gion

Công thưc mon Ga Boc Xôi Chiên Gion .

Nguyên liêu :

Ga vang : 1 con nho 500g, Gao nêp : 500g, Cha bông 1 bat nho

Tự làm bánh kem cuộn dâu chocolate
Ga vang dung đê lam mon Ga Boc Xôi Chiên Gion

Gia vi :

1 hôp nươc côt dưa nho, hat tiêu, dâu ăn, 2 muông canh hanh la băm nho. Bôt gia vi, muôi, 1 thia ca phê hanh tim băm nho, 1 thia ca phê gưng băm va 1 thia ca phê toi băm .

Cach chê biên mon Ga Boc Xôi Chiên Gion .

Bươc 1 : Nâu xôi .

Gao nêp chung ta cân ngâm qua đêm sau đo đô ra đê rao nươc , va trôn thêm thia ca phê muôi va chung ta mang đi đô xôi . Sau khi xôi đô đươc khoang 15phut thi chung ta cho thêm phân nươc côt dưa vao va trôn đêu sau đo tiêp tuc hâp cho đên khi xôi chin .

Bươc 2 : Ươp Ga .

Ga chung ta đê nguyên con rưa sach , đê rao nươc va sau đo trôn cac loai gia vi : toi , gưng , hanh tim , đa băm nho vơi thia ca phê bôt gia vi va môt chut tiêu bôt . Sau đo sat đêu lên con ga va phân thưa cua hôn hơp gia vi chung ta cho tât ca vao bung gia đê ươp tư 15-30 phut cho ga ngâm gia vi , đê khi ăn thit ga se đ.âm đa hơn .

Tự làm bánh kem cuộn dâu chocolate
Gia vi dung đê lam mon Ga Boc Xôi Chiên Gion

Bươc 3 : Ran ga va boc xôi quanh ga đê chiên cho đên khi Ga Boc Xôi chin .

Ga sau khi ươp đươc 30 phut thi chung ta mang ga đi chiên cho ga vưa chin tơi. Khi chiên chung ta cân cho nhiêu dâu va đun cho dâu thât xôi rôi mơi cho ga vao chiên. Nêu ga không ngâp hêt trong dâu chiên thi ban thi ban nên dung thia to muc dâu tươi lên phân ga chưa ngâp dâu cho ga chin đêu. sau đo chung ta cung lât ngươc phân ga lai va chiên tiêp cho ga vưa chin tơi. Lưu y nêu cac ban sư dung con Ga tư 1kg trơ lên thi chung ta nên cho vao hâp cho vưa chin tơi nhe.

Ga sau khi chiên xong chung ta mang đi boc xôi quanh con Ga.

Chung ta dung ni lông boc thưc phâm trai phia dươi. Sau đo chung ta trai môt lơp xôi day khoang 1cm. Chung ta đa dung thia ân nhe đê xôi đươc chăt hơn va tao hinh tron. Cac ban ươt lương sao cho xôi co thê bao kin phân ga. Tiêp đên chung ta cho phân hanh la băm nho đa xao vơi dâu ăn lên trên. Va cho tiêp phân thit cha bông va trai đêu lên trên cung. Cuôi cung chung ta tiêp tuc trai thêm môt lơp xôi mong. Sau đo chung ta đăt ga lên trên va tum cac goc ni lông lên đê goi ga lai. Cac ban nhơ khi goi ga chung ta cân ân cho thât chăt sao cho xôi bao quanh ga thât đêu đê khi chiên xôi se không bi vơ rơi trươc khi chin.

Tiêp tuc chiên ga.

Sau khi goi xong chung ta cho ga boc xôi vao nôi dâu tiêp tuc chiên lên cho phân xôi chin vang va trơ nên gion la đươc. Khi chiên cac ban cung lam tương tư giông như luc chiên ga nêu như phân ga boc xôi không ngâp hêt vao dâu. Cac ban cung nhơ lât ngươc phân ga boc xôi khi chiên thât nhe nhang đê tranh xôi bi vơ.

Như vây la đa xong môt mon ngon tư thit ga, chung ta chi cân vơt Ga Boc Xôi Chiên Gion ra. Chơ cho rao dâu sau đo chung ta bay lên đia va mơi ca nha cung thương thưc. Chuc cac ban thanh công vơi công thưc mon ăn Ga Boc Xôi Chiên Gion.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *